Bedrijfscoaching

Sinds 2003 ben ik actief als organisatie adviseur. Gericht op positieve transformatie en groei. De laatste jaren vooral als coach en facilitator om ondernemers en directie te begeleiden in hun proces. Ik luister, vraag door, geef terug en kijk mee om te zien wat anders kan. Liefdevoller, krachtiger, efficiënter en doeltreffender. In lijn met ieders werkelijke drijfveren, talenten en potentieel. Daarbij denk ik altijd vanuit kracht, vertrouwen en mogelijkheden. Mogelijke saboteurs die voortkomen uit ego, angst en wantrouwen worden met compassie blootgelegd, zodat er aan voorbij gegaan kan worden.

Voor deze sessies werk ik vaak en graag samen met anderen: Ton Peters, intuïtief helderziende en advocaat van het hart, en Karin Seine, intuïtief organisatie opsteller.
Meer lezen

Hierbij is mijn visie dat een bedrijf een samenwerkingsverband van gelijkwaardige mensen is. Ongeacht je positie mag iedereen bewegen naar een plek waar talenten benut worden en waar je kan doen waar je in je hart blij van wordt. Waar je verantwoordelijkheid neemt voor jouw eigen keuzes in plaats van verschuilen achter hiërarchie. Een bedrijf is wat mij betreft een speel- en leerplek waarin je waardevol bijdraagt aan het geheel. Winst maken is zinvol, maar streven naar alleen winstmaximalisatie over het algemeen niet. Dat gaat namelijk altijd ten koste van iets of een ander. Ik geloof dat wanneer iedereen in de organisatie volgens het innerlijk kompas van het hart zijn werk mag en kan vormgeven, je altijd met elkaar de juiste dingen doet. En dat dit de basis is voor een mooiere duurzame wereld. Dit gedachtengoed vind je bijvoorbeeld terug in het boek Reinventing Organisations van Frederik Laloux.